Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Fritidsklubben

Fritidsklubben är en förening som är till för alla på fritidsförvaltningen. Det krävs ingen medlemsansökan och ingen medlemsavgift.

Samtliga fastanställda samt projekt-och vikariatsanställda (minst sex månader) vid fritidsförvaltningen är automatiskt medlemmar i fritidsklubben.

"Klubben för allas trivsel"

Styrelsen
Vi som har valts för att arbeta med "Klubben för allas trivsel" är:

  • Ordförande: Vanja Gardovic
  • Vice ordförande: Emelie Friholm
  • Sekreterare: Karolina Yngvesson
  • Kassör: Ann-Charlotte Persson
  • Ledamöter: Dzemal Imsirovic, Elvida Murtezic
  • Suppleanter: Ena Sazic, Mikael Wigsten

Har du några roliga idéer?
Sitt inte och kläm på dem utan hör av dig till någon i fritidsklubben.