Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Dataskyddsförordningen: Begäran om registerutdrag

Vid en begäran om registerutdrag ska nedan riktlinjer följas från och med 25 maj 2018.

 1. Om Malmöbon/medborgaren endast vill ha information om hur Malmö stad behandlar personuppgifter – hänvisa till malmo.se/personuppgifter och därmed är ärendet avslutat.
 2. Om Malmöbon/medborgaren vill ha tillgång till sina egna personuppgifter, hänvisa till malmo.se/personuppgifter under rubriken ”Vill du ha tillgång till dina personuppgifter”.
 3. Blanketten ”Begäran om registerutdrag” ska laddas ned, fyllas i och mejlas till malmostad@malmo.se eller skickas till nedanstående adress:
  STADSHUSETS RECEPTION
  205 80 Malmö
 4. Det centrala programmet initierar ett ärende i Platina och sätter respektive förvaltnings dataskyddssamordnare som handläggare.
 5. Dataskyddssamordnaren, tillsammans med GDPR-projektgruppen och kontaktpersoner för respektive funktion, tar fram önskade registerutdrag (interna rutiner är framtagna för intern hantering).
 6. Registerutdraget skickas till folkbokföringsadressen som rekommenderat brev eller lämnas ut mot uppvisande av legitimation.*
 7. Ärendet stängs i Platina.

* I väntan på att den centrala, gemensamma organisationen är på plats i Malmö stad ska fritidsförvaltningen själv skicka svar till den som begärt registerutdraget. När den centrala organisationen är på plats ska fritidsförvaltningen skicka sitt svar till den centrala organisationen som i sin tur kommunicerar sammanställt svar, vid behov från flera förvaltningar, till den som begärt registerutdraget.

Observera:

 • Informationen lämnas ut antingen genom att den skickas till folkbokföringsadressen eller genom utlämning mot uppvisande av legitimation.
 • Informationen lämnas ut kostnadsfritt.
 • Informationen lämnas utan dröjsmål och senast en månad efter att begäran mottagits. Beroende på omständigheterna, skulle denna period kunna förlängas med två månader till.