Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Dataskydd och GDPR

När dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018 utökades kraven på kommunens hantering av personuppgifter. Här kan du hitta mer information om hur Malmö stad arbetar med dataskydd. Här hittar du också fritidsförvaltningens rutiner för personuppgiftsincidenter, registerutdrag och samtyckesblanketter.

Myndigheter, företag och organisationer har idag en stor mängd personuppgifter (exempelvis namn, adress, födelsedata och fastighetsinnehav) i olika register. Dataskyddsförordningen, GDPR, ersatte personuppgiftslagen den 25 maj 2018 och den innebar förnyade och utökade krav på kommunen när det gäller hanteringen av sådana uppgifter.

För att möta kraven i dataskyddsförordningen har Malmö stad inrättat ett gemensamt program. Programmet är baserat på varje nämnds – eller i praktiken varje förvaltnings – arbete med den egna hanteringen av personuppgifter. Stadskontorets roll är att samordna arbetet.

Har du frågor eller funderingar?

På fritidsförvaltningen har vi en egen dataskyddssamordnare, Lamine Aknouche. Vänd dig till honom om du har frågor om personuppgifter, dataskydd eller GDPR.

Information till Malmöborna

På sidan malmo.se/personuppgifter finns information till användare av alla malmo.se-sidor.

Begäran om registerutdrag

Individer har rätt att få ut information om vad som lagras om individen och kan begära att informationen raderas. Om du får in en sådan begäran från en person ska rutinen för registerutdrag följas.

Informationssäkerhet

Dataskyddsarbetet relaterar till övergripande riktlinjer för informationssäkerhet. Läs mer om informationssäkerhet här.