Semesterlistor förskoleförvaltningen jul/nyår 2019-2020

Här hittar du semesterlistor för förskoleförvaltningens ledningsgrupp, stabsavdelningarna, utbildningsområden samt teamen.

Ledningsgrupp och stabsavdelningar

Utbildningsområden och områdesteam

Utbildningsområdenas chefer (utbildningschefer, förskolechefer, biträdande förskolechefer, förste förskollärare och team) uppdelad områdesvis i flikar.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen