Övergångsprocessen-vem gör vad?

Från 1 maj 2016 sker en hel del förändringar i organisationen av förskoleverksamheterna.

För att få en så smidig övergång som möjligt stödjer stabsavdelningarna och de administrativa teamen verksamheterna i det praktiska omställningsarbetet. Det är allt från systemändringar till planering kring flytt till nya lokaler som ska hanteras. Målet är att bibehålla en hög och jämn service för medarbetare, barn och vårdnadshavare under omställningsarbetet.

Att tänka på när organisationen förändras

Om ditt arbete påverkas av organisationsförändringen kan du behöva gå igen listan nedan och själv göra vissa ändringar.

Nya postlistor i Platina

Fram till och med fredagen den 29/4 är det postlistorna tillhörande förskoleområde A – H som ska användas för förmedling av digitala handlingar till Platina. Därefter kommer dessa att ersättas av nya postlistor, kopplade till de nya utbildningsområdena. E-postadresser och mer information om hur du skickar handlingar till Platina hittar du på denna sida.

Uppdatera distributionslistor i Outlook

Se över och uppdatera dina distributionslistor/sändlistor till ledningsgrupper, administrativa team och pedagogiska team.

E-postsignatur

Förändras din tjänst eller din organisationstillhörighet behöver du uppdatera din signatur i Outlook. Se hur du gör här. Det är också ett bra tillfälle att kontrollera att signaturen stämmer med den grafiska profilen.

Visitkort

Behöver du beställa nya visitkort, finns instruktion för detta här.

Ändra i din Kominprofil

I Min profil på Komin finns kontaktuppgifter och presentation av varje medarbetare. Behöver du ändra adress, telefonnummer eller din presentation hittar du instruktioner här.

Gemensamma mappar

Uppdatera behörigheter i de gemensamma mappar som du är ägare till. Detta gör du via IT-kompassen. Se till att det finns två ägare till dina mappar. Informera även andra mappägare ifall din behörighet ska tas bort eller om du behöver åtkomst till en ny mapp.
Mer om hantering av dokument och mappar

Installera ny standardskrivare

Byter du lokal/arbetsplats behöver du troligtvis installera ny standardskrivare på din dator. Det är viktigt för att undvika att utskrifter hamnar fel. Här hittar du instruktioner för hur du ska gå till väga.

E-postadress i kopieringsmaskin

Skapa en box och lägg in skanningadress i kopiatorn för att kunna välja säker utskrift. Läs instruktion på kopiatorn.

Uppdatera information på våra webbplatser

Du som är ansvarig för dokument/information inom ett arbetsområde behöver se över ifall dessa ska uppdateras på Komin eller malmo.se. Kontakta webbansvarig för att få dokumenten publicerade.

Har du frågor som rör våra administrativa system och webbplatser? 

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen