Ledarnytt - digitalt nyhetsbrev

Ledarnytt är ett digitalt nyhetsbrev som vänder sig till våra chefer. Nyhetsbrevet ger en samlad lägesinformation om vad som är aktuellt i förvaltningen. Nyhetsbrevet ersätter inte Komin eller malmo.se.

Nyhetsbrevet innehåller kortfattad information med länkar som går till en sida på Komin, malmo.se eller annan plats där man kan läsa mer om nyheten. Det kan även vara korta notiser utan länk vidare.

Syfte

Ledarnytt ska främst fungera som en samlingsplats för förvaltningsövergripande information som berör chefer. En samlad bild av aktuella områden i förvaltningen underlättar för alla att fungera som goda vidareinformatörer och ambassadörer kring det som är på gång.

Målgrupp

Samtliga chefer och ledare i förskoleförvaltningen.

Utgivningsplan våren 2020

6 februari (manusstopp 3/2)
19 mars (16/3)
23 april (20/4)
28 maj (25/5)
18 juni (15/6)

Distribution

Nyhetsbrevet skickas via e-post till alla ledare som finns med i Kontaktboken i Komin.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen