Styrgrupper och funktionsansvar

Det pågår flera processer i förskoleförvaltningen som kräver kontinuerlig styrning från förvaltningsledningen tillsvidare. Dessa frågor styrs genom ett antal styrgrupper.

Olika chefer i ledningen kan även ha funktionsansvar, utöver sina ordinarie ansvarsområden. Det handlar exempelvis om geografiskt funktionsansvar för samverkan med de olika stadsområdena om mer generella funktionsansvar för samverkan med olika aktörer och kring olika utvecklingsfrågor. Även dessa är kontinuerliga och löper tillsvidare.

Förvaltningsövergripande uppdrag som är avgränsade i tiden, med tydlig start och slut, hanteras av beredningsgrupperna.

Observera! Styrgrupperna och funktionsansvaren ses över i förhållande till bl.a. översynen av den kommunala organisationen för att säkerställa förskoleförvaltningens kontaktytor mot de kommande nya förvaltningarna. Uppdaterad info kommer så fort de nya ansvarsområdena är klara och fördelade. Till dess gäller uppgifterna nedan. 

Styrgrupper

 • Styrgrupp behov och platser
  Peter Wahlström, utbildningschef, sammankallande

 • Styrgrupp lönebildning
  Karin Bergstrand, HR-chef, sammankallande

 • Styrgrupp verksamhetsstöd (Alla barns rätt till stöd, tilläggsbelopp)
  Ana-Maria Deliv, chef kvalitet och myndighet, sammankallande

 • Styrgrupp språkutveckling
  Jan Ola Olsson, utbildningschef, sammankallande

 • Styrgrupp PI Malmö (gemensam med övriga skolförvaltningar)
  Ana-Maria Deliv och Peter Lindberg representerar förskoleförvaltningen

 • Styrgrupp samverkansplattform Malmö högskola – förskoleförvaltningen (gemensam med Malmö högskola)
  Ana-Maria Deliv, chef kvalitet och myndighet, representerar förskoleförvaltningen

 • Styrgrupp Samverkan Barn och Unga i Malmö – SBUM (gemensam med stadsområden och övriga skolförvaltningar)
  Peter Lindberg, utbildningschef, representerar förskoleförvaltningen

 • Styrgrupp för familjecentraler och öppen förskola i Malmö stad (gemensam med stadsområden och Region Skåne)
  Peter Lindberg och Peter Wahlström är utbildningschefer och representerar förskoleförvaltningen och är sammankallande

Funktionsansvar

 • Samverkan kulturförvaltningen
  Margaretha Danielsson, utbildningschef Väster

 • Region Skåne
  Peter Lindberg, utbildningschef Norr

 • Samverkan Malmö högskola
  Ana-Maria Deliv, avdelningschef kvalitet och myndighet 

 • Sexuell hälsa
  Peter Lindberg, utbildningschef Norr

 • Förvaltningsrådet
  Jan-Ola Olsson, utbildningschef Innerstaden

 • Krisledning
  Mats Holmström, kommunikationschef

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen