Beredningsgrupper

Det pågår flera omfattande utredningar och projekt inom förskoleförvaltningen. De som är av strategisk och förvaltningsövergripande karaktär initieras i ledningsgruppen och förskoledirektören beslutar om att uppdragen ska genomföras.

För att säkerställa att uppdragen genomförs finns det tre beredningsgrupper. De ansvarar för att uppdragen genomförs i enlighet med förvaltningsledningens intentioner och att ett bra beslutsunderlag tas fram.  Beredningsgrupperna hanterar uppdrag som är avgränsade i tiden, med tydlig start och slut.

Frågor som kräver kontinuerlig styrning från förvaltningsledningen hanteras i styrgrupper.

Översikt över utredningsprocessenPDF (pdf, 201.5 kB)

Modell och begreppsdefinitionerWord (word, 30.1 kB)

Mallar

UtredningsdirektivWord (word, 51.2 kB)

UtredningsplaneringWord (word, 50.7 kB)

UtredningsrapportWord (word, 125.2 kB)

Beredningsgrupp 1

Ana-Maria Deliv, chef avdelningen för kvalitet och myndighet
Margaretha Danielsson, utbildningschef Väster
Peter Lindberg, utbildningschef Norr

Pågående uppdrag

  • Utredning av organisering och finansiering av kommunal pedagogisk omsorg och dagbarnvårdare inom Malmö stad
  • Barngruppernas storlekWord (word, 51.6 kB)

Beredningsgrupp 2

Elsa Mattia, utbildningschef Öster
Jan-Ola Olsson, utbildningschef Innerstaden
Karin Bergstrand, HR-chef

Pågående uppdrag

Beredningsgrupp 3

Agneta Sjölund, ekonomichef
Mats Holmström, kommunikationschef
Peter Wahlström, utbildningschef Söder

Pågående uppdrag

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen