Enheten för fysisk miljö

Enheten för fysisk miljö bidrar till en likvärdig förskola genom att planera för att det finns tillräcklig lokalkapacitet i förhållande till stadens behov av förskoleplatser och att verka för en effektiv användning av de ekonomiska och fysiska resurserna.

Enheten genomför strategiska analyser av lokalbehovet, föreslår nya lokaler och avyttringar, utvecklar och förbättrar de fysiska miljöerna i samarbete med verksamhet och fastighetsägare. Dessutom samordnar enheten förvaltningens interna säkerhetsarbete och inköp. Enheten ger även stöd och service till förvaltningens verksamheter, driver utveckling samt deltar i kommunövergripande utredningar.

Enheten fysisk miljö består av två sektioner, en sektion för vaktmästarna som leds av sektionschef Marita Tanninen och en sektion för lokal- och projektsamordning som leds av sektionschef Karin Bossner.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen