Spaningar arkiv


2019-10-28 (Spanare: Karolina Pesonen) Bris rapport ”Bra från början – förskolans betydelse för barn som flytt” som lyfter förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnade.

2019-10-07 (Håkan Landgren) Tillitsdelegationen - Ny forskningsrapport av Louise Bringselius: Uppföljning ur ett tillitsperspektiv

2019-09-30 (Ana-Maria Deliv) Malmö förskoleförvaltning uppmärksammas i lärarförbundets blogg, Förskollärarbrist – låter som om ingen har ansvar längre

2019-01-04 (Birgitta Henecke) Tillit är temat för senaste numret av Pedagogiska magasinet – värt att uppmärksamma!

2018-11-05 (Malin Lavesson) Barnombudsmannen presenterar en ny sajt för att lära ut om barns rättigheter. För att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen är den gjord för skolan.

2018-09-25 (Sofi Lauenburg) En första uppföljning av det kommungemensamma utvecklingsområdet Alla barns rätt till stöd har genomförts under våren 2018.

2018-09-17 (Anders Johansson) Den 19 september håller skolverket webbinarier kring den nya
läroplanen.

2018-08-29 (Daniel Nilsson) Den reviderade läroplanen för förskolan. Ska träda i kraft 1 juli 2019.

2018-06-15 (Lotta Larsson) DN DEBATT 14/6. Mer tillit och handlingsutrymme för enskilda inom arbetslivet är helt nödvändigt. Vi lever i ett kunskapssamhälle där utbildningsnivån är högre än någonsin och människor är vana vid att självständigt lösa problem. Välfärdens medarbetare måste i högre grad få påverka hur tjänsterna utförs, skriver Tillitsdelegationen.

2018-06-11 (Mikaela Sundberg) Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola. Ta del av hela sou:n på regeringen.se

2018-06-15 (Lotta Larsson) DN DEBATT 14/6. Mer tillit och handlingsutrymme för enskilda inom arbetslivet är helt nödvändigt. Vi lever i ett kunskapssamhälle där utbildningsnivån är högre än någonsin och människor är vana vid att självständigt lösa problem. Välfärdens medarbetare måste i högre grad få påverka hur tjänsterna utförs, skriver Tillitsdelegationen.

2018-06-11 (Mikaela Sundberg) Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola. Ta del av hela sou:n på regeringen.se

2018-04-09 (Rickard Andersson) Malmö stads hållbarhetsrapport 2017: tema: barns och ungas hälsaPDF (pdf, 5.8 MB)

2018-03-14 (Maria Stenkvist) Regeringskansliet: Nytt lagförslag om barnkonventionen beslutas

2018-03-13 (Lisbeth Mårtensson) Laholms tidning: I Storbritannien arbetar man allt oftare för att se till att det finns
utmaningar i skolbarns närmiljö.

2018-03-07 (Rickard Andersson) Kommunalarbetaren artikel: Fler barngrupper - inte färre barn.

2018-03-06 (Ana-Maria Deliv) Lärarnas tidning: Kritik mot otydliga roller i läroplansförslag för förskolan.

2018-03-06 (Ana-Maria Deliv) Malmö universitet: Palett av åtgärder för att stärka praktiknära forskning i ny skolutredning.

2018-03-05 (Daniel Blennow) Skolinspektionens slutrapport: Förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Du laddar ner publikationen när du kommer till sidan.

2018-03-05 (Ana-Maria Deliv) Regeringskansliet pressmeddelande: Regeringen föreslår förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger.

2018-03-02 (Håkan Landgren) Debattinlägg i Sydsvenskan: ”Ta initiativ till nya samtal och åtgärder för att vända den negativa trend som förskolorna är inne i.”

2018-02-07 (Ana-Maria Deliv) iFous remissyttranden till reviderad läroplan för förskolan.

2018-02-07 (Ana-Maria Deliv) Lärarförbundets yttrande av remissen reviderad läroplan för förskolan.

2018-01-15 (Ana-Maria Deliv) An important new study from Oslo, Norway, showing the benefits of gender-mixed ECEC teams for children's development. The study is a very solid quantitative research done by the Norwegian bureau of statistics. 

2018-01-04 (Helene Roslund) Stark kritik mot Reggio-metoder  

2017-12-18 (Helene Roslund) Från seminariet om Demokrati och styrning i framtidens Malmö den 7 december. 

2017-11-30 (Helene Roslund) Tillitsbaserad styrning
och ledning. Ett ramverk

2017-11-28 (Malin Lavesson) SKL - Stödmaterial. Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan

2017-11-28 (Helene Roslund) Skolinspektionen. Förskolans arbete med särskilt stöd

2017-11-28 (Helene Roslund) Skolinspektionen. Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet

2017-11-07 (Anna Harborg) I tidningen Förskolan som är en av Lärarförbundets tidningar är Malmö med som exempel på hur man kan jobba med modersmål. Tidningen kommer ut i mitten av november, men finns redan nu på nätet. På omslaget finns två av våra språkutvecklare att finnas med.

2017-11-06 (Kristina Westlund) Nu har forskaren Mia Heikkilä startat en ny podd om förskolan, ”Förskolebyrån”. Hon vill genom podden starta ett forum för aktuell forskning och beprövad erfarenhet. På sidan finns en länk till själva podden.

2017-10-13 (Lisa Cederlund) Boken om Liten är en allvarlig men hoppfull berättelse om hur det kan vara att vara Liten i en ledsam hemmiljö. Berättelsen är framtagen i samarbete med Brottsoffermyndigheten inom ramen för projektet "Jag vill veta" och syftar till att informera barn om sina rättigheter.

2017-10-12 (Lotta Larsson) Debattartikel som problematiserar riktade statsbidrag.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen