Registrering av ny förskola

Vid starten av en ny kommunal förskola behöver placeringsenheten uppgifter för att kunna registrera förskolan i förvaltningens verksamhetssystem.

På denna sida finns en digital blankett som ska fyllas i inför starten av ny förskola. Förskolechef eller utbildningschef ansvarar för att blanketten fylls i och skickas till placeringsenheten för registrering. Uppgifterna behöver vara enheten tillhanda tre månader innan verksamhetsstart. Placeringsenheten ser också till att kommunikationsavdelningen får del av uppgifterna, som lägger ut information om den nya förskolan på www.malmo.se/forskola.

Nedan finns en länk till blanketten. Fyll i den, spara den i pdf-format döpt till förskolans namn och e-posta den till  joel.valsten@malmo.se.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen