Rutiner, instruktioner, lathundar

Här finns rutiner, instruktioner och lathundar för alla som arbetar på Lugna gatan 82.

Besök och tjänsteärende

Hot och våld

Larm, personlarm, stängning

Posthantering

Tv-skärmar och projektorer

Skrivare och lagringsbox

Utrymning

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen