Handläggarutbildning med ärendeberedning till nämnd

För vem?

Handläggare som ska bereda ärenden till nämnd.

Utbildningens innehåll

Systemutbildningen riktar sig till dig som ska handlägga ärenden som tas upp för politiskt beslut. Förskoleförvaltningen har en digital ärendeberedning för ärenden som beslutas av förskolenämnden och förskolenämndens arbetsutskott, vilket ställer krav på att du som handlägger denna typ av ärenden vet hur du går tillväga i Platina.

Vi övar tillsammans i systemets utbildningsmiljö och går bland annat igenom hur du beställer och tar emot ett ärende, skapar en tjänsteskrivelse, laddar upp beslutsunderlag och skickar ärendet för godkännande till chef.

Utbildningstillfällen


När: Onsdag den 20 mars, kl. 13.00 – 16.00

Var: Mötesrum Karl, Lugna gatan 82

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen