Systemutbildningar i Platina

För att kunna arbeta i Malmö stads dokument- och ärendehanteringssystem, Platina, är det viktigt att du genomgått en systemutbildning. Utbildningarna riktar sig till samtliga av förskoleförvaltningens användare i Platina och är framtagna utifrån olika roller i ärendeprocessen.

Under utbildningen övar vi tillsammans i systemets utbildningsmiljö och lär känna de funktioner som är relevanta för dig i din användarroll.

Tänk på!

Systemutbildningen kräver att du har behörighet i Platina, vilken du beställer av någon av förskoleförvaltningens superanvändare. Som deltagare förväntas du ta med dig bärbar dator med Platina installerat. Eftersom delar av utbildningen innefattar övning i systemet rekommenderas du som är beroende av tekniska hjälpmedel, så som trådlös mus eller tangentbord, att ta med dig dessa.

När och var?

Samtliga systemutbildningar hålls i förskoleförvaltningens lokaler på Lugna gatan 82.

Grundläggande registratorsutbildning

Erbjuds i februari och september. Anmälningsformulär och praktisk information publiceras inom kort.

Handläggarutbildning med ärendeberedning till nämnd

Onsdag den 20 mars, kl. 13.00 – 16.00

Systemutbildning för specialpedagoger och psykologer

Erbjuds i mars och oktober. Anmälningsformulär och praktisk information publiceras inom kort.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen