Trygg och säker förskola

Trygg och säker förskola är ett stöd för att kvalitetssäkra det regelbundna arbetet genom uppföljning och revidering av förskolans planer och rutiner samt att genomföra en barnskyddsrond.

Syftet med arbetet är att minska olyckor och lära av inträffade olycksfall så att de kan undvikas i framtiden och på så sätt göra förskolan till en tryggare plats för barnen.

I en trygg och säker förskolemiljö:

  • Är det skadeförebyggande arbetet en del i den dagliga verksamheten.
  • Är handlingsplaner och rutiner utarbetade och förankrade så att risksituationer och olyckor undanröjs.
  • Finns handlingsplaner och rutiner för säkerhetsarbetet som visar på förskolans egenkontroll, ansvar och befogenheter.
  • Görs barnskyddsronder regelbundet, minst en gång om året, eller oftare efter behov.
  • Delges personal, nyanställda, timvikarier och praktikanter/elever/studerande förskolans rutiner, handlingsplaner och riktlinjer.
  • Rapporteras alla skador till utbildningschefen

Kurstillfällen


Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen