Rehabilitering långtid och Adato

I utbildningen sker en genomgång hur vi i förvaltningen arbetar med rehabilitering med särskilt fokus på långtidssjukfrånvaro. Det blir också en utbildning i IT-systemet Adato som används vid rehabilitering.

Utbildningen riktar sig först och främst till nya chefer men även till dem som önskar repetition.

Kurstillfällen:

Tidpunkt: Onsdag den 14 oktober kl 8.30 – 12.00.
Lokal: Teams. Inbjudan skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdag.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen