Utvecklingsprogrammet
Nya ledare
2019/2020

I oktober 2019 kör vi gång en ny omgång av Nya ledare.

Syftet med programmet

Utveckling i ledaruppdraget för nya chefer inom skolförvaltningarna så att de på ett tryggt, effektivt och modigt sätt kan leda sig själva och andra i riktning mot ett hållbart Malmö.

Mål med programmet

  • Ökad trygghet och mer mod i nya rollen som ledare
  • Ökad självkännedom
  • Olika perspektiv och komplexitet i ledarskapet
  • Verktyg för att leda andra
  • Ökad förståelse för hur jag kan bidra på bästa sätt inom ramen för mitt uppdrag
  • Ökad förståelse för helheten i Malmö stads skolorganisation
  • Skapa nya nätverk

Exempel på innehåll är feedback och coaching som förhållningssätt och verktyg.

Upplägg

  • Antal gruppträffar är två heldagar och sex halvdagar. Max 8 deltagare per grupp. Tid och plats meddelas senare av din handledare.

För att få delta krävs minst sex månader och max två år som chef. Efter samråd med din chef kan du här anmäla intresse för att delta i programmet. Din anmälan är ingen garanterad plats utan besked ges under juni månad.

Sista anmälningsdag 2019-05-24.

Före programstarten rekommenderas ett samtal mellan deltagare och närmaste chef för att prata om förväntningar, val av utvecklingsmål och hur stöd under programmets gång kan se ut.

Vid frågor kontakta:

Mikael Karlsson, HR-avdelningen: 073-3765515

Sussi Nilsson, HR-avdelningen: 076-8722657

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen