Kriskommunikation

Utbildningen går ut på att få ökad kunskap och förståelse för kommunikationsarbetet i samband med kriser och allvarliga händelser. Vi går igenom vilket stöd ni kan få gällande media, sociala medier och föräldrakommunikation och tar upp ett par faktiska händelser och hur vi arbetat tillsammans med förskolornas ledning vid dessa tillfällen.

Utbildningstillfällen

 

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen