Korrekt hantering av förskolans handlingar – rektorer och biträdande

Denna utbildning ger dig kunskap om offentlighet och sekretess, hur du identifierar, förvarar och arkiverar allmänna handlingar samt återrapporterar beslut fattade på delegation.

Utbildningen ger dig en förståelse för din roll som tjänsteperson i en politiskt styrd organisation. Du får även en introduktion till relevanta styrdokument på området. Utbildningen innehåller konkreta exempel ur vardagen.

Utbildningen är den samma som erbjudits tidigare år. Den passar dig som är ny och behöver grundläggande kunskaper, men även dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Utbildningstillfällen

Tid: 9 okt kl. 08.30-12.00.
Lokal: Lugna gatan 82, Uven, mötesrum Utsikten

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen