Grundläggande ekonomiutbildning

Vi går igenom grunder i hur den kommunala/förvaltningens ekonomi fungerar samt vissa regler att hålla sig till inom ekonomiområdet.

Detta är ett uppsamlingstillfälle för alla biträdande förskolechefer som missade förra utbildningstillfället.

Utbildningstillfällen:


Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen