Arbetsmiljö

Halvdagsutbildning i arbetsmiljö och samverkan för biträdande förskolechefer och teamledare.

Kurstillfällen:

16 april, kl. 13-15, Lugna gatan 82, mötesrum Karl.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen