Utbildningar för ledare

Anmälning till utbildningarna sker i samråd med närmsta chef. Utbildningarna hittar du i menyn till höger.

HR-avdelningen kommer per automatik kalla dig till utbildning Chef 1, Chef 2 och schemautbildning. Dessa utbildningar hålls av HR-service.

Du som ska vara beställare i Ekot (exempelvis biträdande förskolechefer) kommer att kontaktas av redovisningsenheten för bokning av tid för utbildning i e-handel i Ekot.


Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen