Infoträff och frågestund om GDPR 29 maj

Onsdagen den 29  maj kl. 13.00-14.00.
Lokal: Lugna gatan 82, rum: Karl.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen