Hantering av personuppgifter – GDPR i förskolan

Utbildningen riktar sig främst till rektorer, biträdande samt förste förskollärare. Även annan personal som rektor bedömer skulle ha nytta av utbildningen är välkomna att delta.

Utbildningen kommer huvudsakligen att behandla hur personuppgifter inom förskoleverksamheten behöver hanteras, vilka krav dataskyddsförordningen ställer på oss samt vilka rättigheter vårdnadshavare och personal har till de personuppgifter som förskolan hanterar inom ramen för vårt verksamhetsuppdrag. Det kommer att ges tillfälle till diskussion, exempel och frågor.

Utbildningen hålls av Markus Kimeus, jurist och dataskyddssamordnare på förskoleförvaltningen.

Kurstillfällen

Torsdagen den 22 oktober kl. 9:00-11:00
Utbidningen hålls digitalt via Teams

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen