Agera

Du som är förskolechef eller biträdande förskolechef är välkommen till utbildning för att lära dig hur du använder Agera, Malmö stads nya system för avvikelsehantering inom arbetsmiljö och säkerhet.

Utbildningstillfällen (för förskolechefer och biträdande förskolechefer)

Utbildningstillfällen (stabschefer)

 

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen