malmo.se - vår externa webbplats

Malmo.se är Malmö stads officiella webbplats och en av de viktigaste kanalerna i kommunikationen med Malmöborna. Den främsta målgruppen till förskolans webbsidor är föräldrar med barn i förskoleåldern.Vi anpassar därför webben och innehållet så att det ska vara enkelt för dem att hitta den information de söker.

Förskoleförvaltningens webborganisation

Vi är en stor och växande förvaltning med uppemot 250 förskolor i dagsläget. Nya förskoleverksamheter startas, andra avvecklas. Det sker hela tiden förändringar i form av sammanslagningar eller att förskolor flyttar. Alla dessa förändringar måste vi kunna spegla på våra webbsidor. För att kunna hålla webben uppdaterad behöver vi en sammanhållen organisation och vi behöver ett väl fungerande samarbete mellan förskolor, webbinformatörer och kommunikationsenheten.

Kommunikationsenheten

  • kvalitetssäkrar och utvecklar webben
  • bygger webbsidor åt nya förskolor 
  • ger stöd i disposition och sidinnehåll.
  • utbildar nya webbinformatörer i Sitevision
  • ger stöd till webbinformatörerna i webborganisationen

Webbinformatörer

Webborganisationen bygger på att det ska finnas minst en webbinformatör i varje administrativt team som servar förskolorna i ett utbildningsområde. Webbinformatören är kontaktperson både mot förskolorna och mot kommunikationsenheten.
Kontaktuppgifter till webbansvarigaPDF (pdf, 244.4 kB)

Förskolechefens kommunikationsansvar 

För att vi ska vara säkra på att det är rätt uppgifter som vi publicerar behöver vi ha någon som garanterar att uppgifterna stämmer. Förskolechefen har komunikationsansvar för sin verksamhet och ansvarar också för webbinformationen.

Riktlinjer för webbarbetet

Det är viktigt att förmedla att förskoleförvaltningen är en del av Malmö stad och att vi som förvaltning håller en enhetlig linje när vi informerar om våra förskolor på webben. På så sätt skapar vi tydlighet och trovärdighet utåt.

Till vår hjälp har vi centrala riktlinjer för webbarbetet i Malmö stad. Kommunikationsenheten har också tagit fram en bygghjälp samt en sitevisionmanual för förvaltningens webbinformatörer.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen