Press och media

Media är en av våra absolut viktigaste kanaler gentemot Malmöborna. Det som tidningar, radio och TV berättar om vår förvaltning, våra förskolor och våra medarbetare har en mycket stor betydelse för hur vi och vårt arbete uppfattas. Det är därför viktigt att vi redan från början bygger upp en god, långsiktig och professionell relation till olika medier och att vi ser media som en möjlighet.

Vi är i fokus!

Det finns ett stort medialt intresse för oss och vår verksamhet. Dels för att förskoleförvaltningen är unik. Ingen annanstans finns en lika stor förvaltning som helt och hållet ägnar sig åt förskola. Men framför allt kretsar intresset kring de 17 000 barn som dagligen vistas på våra förskolor. Barn engagerar såväl Malmöbor som media.

Vårt strategiska mediearbete

För att kunna arbeta strategiskt gentemot media har förskoleförvaltningen tagit fram dokumentet ”Riktlinjer för press- och mediearbete” som stöd. Det övergripande syftet med vårt strategiska mediearbete är att via media lyfta fram och etablera förvaltningens arbete, främst våra satsningar inom områdena kvalitet, kompetens och kapacitet.  Målet med vårt mediearbete och våra riktlinjer är att vår förvaltning skildras på ett nyanserat sätt i media.

Om media kontaktar dig

När du blir kontaktad av media – vänd dig till kommunikationsenheten om du behöver stöd. Och avsett är vi alltid tacksamma om du meddelar att du blivit kontaktad och kring vilken fråga. 

Tänk på att det alltid krävs ett medgivande från berörd vårdnadshavare om barn ska medverka i media. Du hittar blanketten för detta här.

Du kan också läsa mer om mötet med media på Malmö stads centrala sidor.

Vi erbjuder:

  • Stöd, råd och hantering av media i samband med större händelser och kriser
  • Stöd och strategiska råd i samband med planerade medieaktiviteter (Hur når vi bäst ut med vår nyhet?)
  • Budskapsformulering
  • Pressmeddelanden, stöd i samband med arrangerande av presskonferenser
  • Specifik nyhetsbevakning i samband med större/viktigare händelser via vårt verktyg M-brain
  • Sammanställning av medierapporter
  • Coachning/medieträning

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen