Komin

Komin är förskoleförvaltningens intranät och primära kanal för intern information och nyhetsförmedling. Alla som arbetar inom Malmö stad har åtkomst till Komin genom arbetsdator, mobiltelefon eller surfplatta.

På Komin hittar du allt från nyheter, dokument och tjänster till verktyg som du behöver i ditt vardagliga arbete. Genom att samla allt detta på ett ställe blir det mer effektivt för dig som medarbetare. Komin underlättar också samarbete över förvaltningsgränserna och hjälper dig också att få en förståelse för hur hela Malmö stad är organiserat.

Via Komin säkerställer vi också att alla inom förskoleförvaltningen har tillgång till samma information. Tänk på att du som medarbetare inom Malmö stad har du en skyldighet att hålla dig uppdaterad kring vad som händer. Då är Komin en viktig och användbar kanal.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen