Kommunikation

Kommunikation är en viktig del i arbetet för alla oss som arbetar i Malmö stad, oavsett var vi jobbar och i vilken roll. Kommunikation är livsnerven både i den demokratiska processen och i vårt interna arbete.

Med tydlig kommunikation stärker vi dialog, engagemang, samarbete och erfarenhetsutbyte - vilket gör det möjligt att lösa våra uppdrag.

Skapar engagemang och arbetsglädje

Medarbetare som har förståelse för hur vår förvaltning och Malmö stad jobbar, som känner till mål och visioner och som blir hörda, har lättare att se sin arbetsinsats i ett större sammanhang, vilket ökar ansvarskänslan, arbetslusten och kreativiteten.

Ökar förtroendet för oss

Vår kommunikation med vårdnadshavare och andra målgrupper påverkar medborgarnas förtroende för oss och bilden av Malmö stad och förskoleförvaltningen.

Malmö stads kommunikationspolicy.

Kommunikation – ett gemensamt ansvar

God kommunikation skapar vi tillsammans – ledning, chefer, medarbetare och kommunikatörer. Kommunikatörerna analyserar behov av kommunikationsinsatser, driver kommunikationsprojekt och ger medarbetare och chefer rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen