Planering av introduktionsperioden

Här finns stödmaterial för dig som förskolechef. Inför nyanställning ska mentors utses och introduktionsperioden planeras.

Rekrytering - anställning

Kalendarium

En gemensam planering av introduktionsperioden skapar samförstånd och tydlighet samt lyfter fram vikten av introduktionen för den nyutbildade förskolläraren.

Under Introduktionsperioden blir du som genomför din introduktionsperiod kallad till fyra lärandeträffar. Som ansvarig mentor blir du under introduktionsperioden kallad till två träffar för kollegialt lärande.

Dokumentation

Som stöd under introduktionsperioden finns här färdiga dokumentationsmallar.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen