Mentorsgrupp

De mentorer som har ett aktivt mentorskap ingår i en mentorsgrupp.

  • Mentorsgruppen är ett stöd i mentorskapet samt en arena för kompetensutveckling.
  • Ansvarig för mentorsgruppen är introduktionsansvarig i områdets utvecklingsteam.
  • Mentorsgruppen träffas vid två tillfällen per år (feb. och sep.) och har som syfte att ge mentorer stöd och fortbildning i mentorsskapet.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen