Introduktionsperiod förskola

Introduktionsperioden innebär en utvecklingsperiod för såväl den nyanställde som mentor, chef och kollegor. Den öppnar för samtal och diskussioner om pedagogik, metodik och didaktik för alla i förskolan.

Utöver den introduktion som sker på arbetsplatsen av mentor och rektor bjuds så väl introduktionsdeltagare som förskollärare med mentorsansvar in till kollegiala kontinuerliga läranden. Ett gemensamt kalendarium för såväl deltagare som ansvariga ger en struktur och tydlighet.

Roller och ansvar

Rektor har ansvaret för hela introduktionsperioden.
Rektor leder även
» introduktionsmöte (som inleder introduktionsperioden),
» uppföljningsmöte (efter halva introduktionsperioden) och
» avslutningsmöte (som avslutar introduktionsperioden).

Rektor och förste förskollärare har aktiva roller under hela introduktionsperioden.

Förste förskollärare har ett mentorsansvar, eller är ett stöd för en annan utsedd mentor.

Biträdande förskolechef ansvarar för att skapa förutsättningar för mentor och introduktionsdeltagare att genomföra sitt uppdrag.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen