Till nya medarbetare

På denna sida finns de dokument samlade som ska delas ut i samband med introduktion av nya medarbetare och chefer. Alla månadsanställda ska få en introduktionsmapp.

En bra introduktion är en bra investering

Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion är oftast också helt avgörande för hur den nyanställde ska lyckas i sitt arbete. En bra introduktion kan se ut på olika sätt. Det yttersta målet är en nyanställd som snabbt känner sig efterlängtad, delaktig och nyttig och som blir en effektiv medarbetare som stannar kvar.

Introduktionen ska ge information om arbetsplatsen, anställningsvillkor, arbetsmiljöfrågor och om förskoleförvaltningen som helhet. Introduktionen ska ses som ett led i personalutvecklingen och ska successivt följas upp genom utvecklingssamtal. Varje anställd ska från första början och kontinuerligt uppleva att han/hon blir synliggjord, hörd och bekräftad i ett arbete som han/hon upplever kännetecknas av att vara efterfrågat, meningsfullt och utvecklande.

Är du ny som chef?

Välkommen att anmäla dig till förvaltningsgemensam introduktion för nya chefer/ledare. Mer information och anmälan.

Uppföljning av introduktion

Uppföljningssamtal genomförs av närmaste arbetsledare löpande under första året. Syftet är att följa samt ha en dialog om hur den nya medarbetaren tycker att han/hon kommit in i sitt arbete och i gemenskapen i arbetsgruppen. Dessutom har man här möjlighet att ta reda på hur introduktionen upplevdes, så att den kan bli ännu bättre nästa gång.

Var hittar jag vad på Komin?

Under min anställning hittar du all viktig information för dig som anställd. Här kan du även logga in i HRutan där du bland annat kan få svar på frågorna, När kommer lönen? Hur många semesterdagar har jag kvar?

Under min förvaltning

Under fliken min förvaltning hittar du specifik information och senaste nytt från förskoleförvaltningen.

VISP - Tempus Nuddis

Ska den anställde också bli användare i Tempus Nuddis så hittar du eller hen information om detta här.

Att ladda ner till introduktionsmappen

Introduktionsmaterial medarbetare

Vid introduktionen ska en mapp med information ges till medarbetaren.

 1. Välkomstbrev från förskoledirektörenPDF (pdf, 454.2 kB)
 2. Uppdragsbeskrivning förskollärarePDF (pdf, 49.6 kB)
  Uppdragsbeskrivning barnskötarePDF
  (pdf, 49.3 kB)
 3. Läroplanen Lpfö 18
 4. Personalpolicy
 5. Medarbetarsamtal, lönesamtal och lönebeskedPDF (pdf, 91.7 kB)
 6. Politiska målPDF (pdf, 261.8 kB)
 7. Samverkansavtal
 8. SekretessinformationPDF (pdf, 189.3 kB)
 9. Din lön - Guide till HRutan
 10. FriskvårdserbjudandePDF (pdf, 468.1 kB)

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen