Rutin för stulen/borttappad
IT-utrustning

Vid stulen eller borttappad IT-utrustning följ nedanstående instruktioner:

  • Lägg snarast in ett ärende om stöld via denna länk: https://msm.intra.malmo.se/fsk/
  • Du kommer att få en åtgärdsrapport skickad till dig med vidare instruktioner.
  • Gör polisanmälan.
  • Är det en telefon där Exchange-kontot (Outlook) är synkat, ska du så fort som möjligt ändra ditt lösenord i HRutan. Detta för att ingen obehörig ska kunna ta emot/skicka e-post i ditt namn.
  • Beställning av ny IT-utrustning gör du genom att registrera ett ärende till förvaltningens IT-avdelning.

OBS! Tänk på att det är bättre att ni spärrar telefonen omgående om den är borta även om ni inte är säkra på att den är stulen. Om telefonen hittas igen kan vi på förskolans IT låsa upp befintligt SIM-kort. 

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen