Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/172-forskoleforvaltningen/pedagogisk-ikt-plan

Pedagogisk IKT-plan

Plan för att införa pedagogisk IKT i förskolorna

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik och är ett begrepp som ofta används inom förskola och skolan.

Förskoleförvaltningens pedagogiska IKT-plan är framtagen av IKT-utvecklarna på uppdrag av förskoledirektören Peter Lindberg och IT-styrgruppen.

Planen ska vara ett stöd i det pedagogiska IKT-arbetet i förskolorna. Varje förskola ska ta fram sin egen plan för hur de arbetar med IKT i pedagogiken utifrån den egna verksamheten.

Vad är en pedagogisk IKT-plan?

En pedagogisk IKT-planen beskriver hur vi kan arbeta med IKT som ett verktyg i den dagliga verksamheten på våra förskolor. Planen ska ligga till grund för förskolornas pedagogiska arbete med de digitala verktygen.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen