Semesterlistor

Semesterlistor för förvaltningsledningen, stabsavdelningarna, utbildningsområdenas ledningsgrupper och administrativa team ska skicka av respektive avdelning/enhet till receptionenronnen@malmo.se för publicering på Komin. Tänk på att det i semesterlistan ska framgå vem som ersätter ansvarig chef vid dennes frånvaro.

Semsterlisterna hittar du under vår organisation.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen