Platina

Förmedla handlingar till Platina för registrering

Allmänna handlingar som ska diarieföras ska, utan dröjsmål, förmedlas till Platina för registrering. Om du är frånvarande och därför saknar möjlighet att förmedla handlingar till Platina behöver du säkerställa att din ersättare kan ombesörja detta. Information om hur du går till väga för att förmedla handlingar till Platina finns på denna sida.

Bevakning och hantering av ärenden

Fördelning av inkomna ärenden

Nya ärenden som kommer in till förvaltningen diarieförs i Platina och fördelas enligt rutin till ansvarig chef, för eventuell vidarefördelning till handläggare. Under ordinarie chefs frånvaro delges även chefens ersättare ärendet.

Det är därför viktigt att du som är chef och/eller brukar få ärenden fördelade till dig meddelar registrator vem som ersätter dig under din frånvaro.

Ersättarens behörighet

Om du har ärenden som ska bevakas och hanteras av en ersättare under din frånvaro behöver du meddela registraturen och be dem att tilldela ersättaren behörighet i ditt ärende.

Hantering av ärenden till nämnden

Skicka ärenden för godkännande

Det är endast den person som står angiven som handläggare för ärendet i Platina som kan skicka ärendet för godkännande till chef. Som handläggare för ett beslutsplanerat ärende behöver du därför, inför planerad frånvaro, skicka ärendet för godkännande medan du ännu är i tjänst. Detta för att chefen ska kunna godkänna ärendet i tid till inlämningsdagen.

Godkänna ärenden

Om ansvarig chef är frånvarande och därför inte kan godkänna ärendet i Platina kan en utsedd ersättare godkänna ärendet. Detta förutsatt att ersättaren har en chefsbehörighet i Platina. Handläggaren ska då ange ersättarens namn vid valet av vem som ska godkänna ärendet. Det är ersättarens namn som kommer att framgå under rubriken ”Ansvariga” i tjänsteskrivelsen.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen