E-post

Automatiskt svarsmeddelande

Skapa ett automatiskt svarsmeddelande med en hänvisning till en eller flera tjänstgörande kollegor som hanterar dina frågor och ärenden. Stöd för att skapa automatiskt svarsmeddelande hittar du på denna sida. Observera att det inte räcker med ett automatiskt svarsmeddelande! Din e-post behöver ändå bevakas och hanteras.

Bevakning och hantering av inkomna e-postmeddelanden

Ge en eller flera tjänstgörande kollegor behörighet att bevaka och hantera din e-post. Om du avstår från detta måste du själv kontrollera din inkorg minst en gång om dagen. Kom ihåg att allmänna handlingar ska förmedlas till Platina för registrering.

Om en kollega ska bevaka och hantera din e-post kan du välja mellan nedanstående alternativ.

  1. Ge en eller flera tjänstgörande kollegor behörighet att öppna din e-postinkorg. Detta gör du genom att i Outlook gå in i Arkiv, välja Kontoinställningar, därefter Ombud, och följa instruktionerna. 
  2. Skapa en regel som gör att inkomna e-postmeddelanden automatiskt vidarebefordras eller omdirigeras till en tjänstgörande kollegas inkorg. Stöd för hur du utför vidarebefordring och omdirigering hittar du på denna sida.

E-post vid oplanerad frånvaro

Vid oplanerad frånvaro, där den anställde själv inte kan ordna automatiskt svarsmeddelande, vidarebefordring och/eller tilldela annan medarbetare behörighet till e-postinkorgen, ska den anställdes närmaste chef kontakta IT-teknikerDean Bazina, dean.bazina@malmo.se.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen