Frånvarohantering

Vi som arbetar i Malmö stad ska vara lättillgängliga, oavsett om kontakten sker öga mot öga, per telefon, per brev, på webben, eller genom andra kanaler. De som kontaktar Malmö stad ska uppleva att de snabbt får kontakt med rätt instans och korrekta svar på sina frågor. En återkoppling bör ske inom 24 timmar.

Detta innebär att du är skyldig att läsa inkommande post, e-post och fax kontinuerligt. Vid frånvaro är det därför viktigt att du säkerställer att de som försöker kontakta dig blir hänvisade till och får hjälp av någon annan som kan hantera dina frågor och ärenden.

I menyn hittar du information om sådant du behöver tänka på inför såväl planerad som oplanerad frånvaro.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen