Förskoleforum

Förskoleförvaltningen har ett avtal med Studentlitteratur som ger alla förskolor tillgång till Förskoleforum.

Förskoleforum är Sveriges ledande kompetens- och utvecklingsforum för all personal inom förskolan. Tyngdpunkten ligger på den egna yrkes- och kompetensutvecklingen men du får också många tips och idéer som du kan använda i ditt dagliga arbete med barnen. Förskoleforum har funnits sedan 2007 och drivs av Studentlitteratur, Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur.

Du använder ditt eget alias och lösenord (samma som du har till plattformen och e-posten med mera).

En ständig uppdatering

Med hjälp av Förskoleforum håller du dig ständigt uppdaterad och kan ta del av nyheter och aktuell forskning. Dessutom har du alltid tillgång till expertpanelen som ger dig svar på dina specifika frågor.

Studentlitteratur, som driver och står bakom Förskoleforum, har utvecklat ett forum där den svenska förskolans praktiker, teoretiker och forskare kan hitta just det som inspirerar och stimulerar deras vardag. Varje dag presenteras nytt material vilket innebär att den stora databasen med artiklar, mallar, formulär och idéer ständigt växer.

Lathundar

Min profilPDF (pdf, 1.1 MB)

Navigera fasta ingångarPDF (pdf, 2.3 MB)

Sök och filtreraPDF (pdf, 2.1 MB)

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen