Mallar och anvisningar enligt den grafiska profilen för förskoleförvaltningen

Det är viktigt att vi alla följer Malmö stads grafiska profil och att våra dokument har ett enhetligt utseende.

Mallar för Word

Malmö stads dokumentmallar för Word men med förskoleförvaltningens namn i brevhuvudet.

Mallar för PowerPoint

Malmö stadövergripande PowerPoint-mallar finns tillgängliga direkt inne i programmet under fliken "Design". Är du osäker på vilken av dem du ska använda, så använd den orangea (#6) eller den vita (#8).

Det finns också en mall anpassad för förskoleförvaltningens behov.

Saknar du något eller har du en idé på något som skulle behövas här? Kontakta kommunikationsenheten.


Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen