Utbildning i Platina

Medarbetare som hanterar inkomna handlingar såsom post, e-post eller upprättar dokument och skrivelser behöver behöver ha kunskaper i hur handlingarna ska hanteras och registreras.

Malmö stad använder dokument- och ärendehanteringssystemet Platina för att hantera sina handlingar och ärenden. För att kunna arbeta i Platina är det viktigt att du genomgått en systemutbildning.

Utbildningarna riktar sig till samtliga av förskoleförvaltningens användare i Platina och är framtagna utifrån olika roller i ärendeprocessen.

Anmäl dig till systemutbildning i Platina

Behörighet i Platina

För att kunna gå en systemutbildningen i Platina krävs att du har behörighet i systemet, vilken du beställer av någon av förskoleförvaltningens superanvändare.

Vid utbildningstillfället är det viktigt att du har med dig din bärbara dator med Platina installerat.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen