Stödfunktioner

Förskoleförvaltningens Platina-stödjare

I varje utbildningsområdes administrativa team finns en Platina-stödjare. Platina-stödjaren samordnar sitt utbildningsområdes behörigheter till Platina och kan ge stöd i de tekniska moment som är relevanta för utbildningsområdets Platina-användare.

Förskoleförvaltningens superanvändare i Platina

Förvaltningens superanvändare hanterar förvaltningens support i Platina och administrerar förvaltingens behörigheter.

Superanvändarna vidareförmedlar eventuella driftsstörningar och systemförändringar till berörda användare och deltar i det kommungemensamma nätverket för superanvändare.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen