Behörighet i Platina

För att kunna arbeta i Platina behöver du en behörighet. Behörigheter till medarbetare inom staben beställs direkt av förvaltningens superanvändare. Behörigheter till medarbetare i förvaltningens utbildningsområden beställs av områdets Platina-stödjare, som samordnar utbildningsområdets behörigheter.

Behörighet till medarbetare i utbildningsområdena

Behörigheten beställs av utbildningsområdets Platina-stödjare, som samordnar utbildningsområdets behörigheter.

Behörighet till medarbetare inom staben

Förvaltningens superanvändare administrerar behörigheterna för stabens medarbetare. Beställning av ny behörighet, förändring av befintlig behörighet samt avslut av behörighet görs genom att ange nedan uppgifter i ett e-postmeddelande och skicka det till fskf.support.platina@malmo.se.

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Användarnamn
  • Avdelning inom staben
  • Enhet inom staben
  • Funktion (exempelvis handläggare)

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen