Lämna ut handlingar

Vem som helst, svenska såväl som utländska medborgare, har rätt att begära ut en allmän handling. Dessa sidor är tänkt att fungera som ett stöd när en handling begärs ut.

På underliggande sidor finns information om grundläggande principer vid en utlämning samt hur du går tillväga i bedömningen om handlingen 

  • är allmän
  • innehåller sekretessuppgifter

Dessutom finns en närmare beskrivning om hur man särskilt tillämpar sekretess i förskolan.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen