Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen finns i Tryckfrihetsförordningen som är en av våra grundlagar. Lagen innebär att allmänheten har rätt till insyn i kommunens verksamhet och att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar så länge handlingarna inte omfattas av sekretess.

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att myndigheter, kommuner, landsting och statliga organ utan dröjsmål måste lämna ut allmänna handlingar till den som begär det.

Offentlighetsprincipens försvarare

Offentlighetsprincipen är beroende av att vi som medarbetare i Malmö stad tar ansvar för våra allmänna handlingar.

Alla medarbetare behöver kunna känna igen en allmän handlig och veta vad som ska göras med den oavsett om det rör sig om ett e-postmeddelande eller ett sms. Du behöver också veta hur du går tillväga om någon vill ta del av en allmän handling.

Att inte hantera allmänna handlingar rätt kan medföra svårigheter att hitta handlingarna samt risk för att vi undanhåller information för medborgarna.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen