Lathundar för diarieföring

Lathundarna riktar sig till registratorer i förskoleförvaltningen och har tagits fram för att säkerställa en likvärdig registrering av de vanligast förekommande handlingarna i förvaltningen.

Praktiska beskrivningar av vissa arbetsmoment hittar du i manualerna för Platina.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan av fristående verksamhet.pdf 478 kB 2017-09-25 09.43
Anmälan av förändringar inom ägar- och ledningskretsen.pdf 651 kB 2019-06-20 14.16
Anmälan om arbetsskada.pdf 608.2 kB 2016-05-25 11.12
Anmälan om diskriminering och annan kränkande behandling.pdf 745.1 kB 2019-08-30 15.46
Anmälan om förändring av verksamhet.pdf 616.5 kB 2017-01-04 12.54
Anmälan om livsmedelsanläggning.pdf 611.9 kB 2016-07-22 21.08
Anmälan om olycka och tillbud avseende barn.pdf 612.6 kB 2016-05-02 11.14
Anmälan om personuppgiftsincident.pdf 729.3 kB 2019-05-29 13.39
Anmälan om plats i allmän förskola.pdf 610.8 kB 2016-11-18 14.45
Anmälan om plats i förskola på obekväm arbetstid.pdf 656.6 kB 2018-05-23 13.31
Anmälan om stöld och skadegörelse.pdf 609.5 kB 2017-05-03 13.15
Anmälan till förskola vid flytt till Malmö.pdf 610.8 kB 2018-01-24 10.50
Anmälan till Miljöförvaltningen om verksamhet för undervisning.pdf 784.1 kB 2018-05-21 09.29
Anmälan till socialtjänsten.pdf 611.6 kB 2017-05-03 13.15
Anställningar.pdf 547.3 kB 2017-04-26 11.28
Ansökan om förskoletransport.pdf 612.3 kB 2016-07-22 21.08
Ansökan om förtur till plats i förskola.pdf 613.3 kB 2018-02-13 16.41
Ansökan om godkännande för fristående förskolor.pdf 812.5 kB 2019-07-05 14.06
Ansökan om nattomsorg.pdf 612.4 kB 2016-07-22 21.08
Ansökan om pensionsförmån och uppsägning pensionsavgång.pdf 596.6 kB 2019-05-31 11.18
Ansökan om plats i allergiförskola.pdf 612.3 kB 2018-02-13 16.41
Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.pdf 556.3 kB 2017-09-25 09.43
Avvikelserapport vid inköp.pdf 609.6 kB 2016-05-02 11.14
Barnkortsregister.pdf 609.1 kB 2017-11-07 15.30
Barnrapportering från fristående verksamheter.pdf 614.4 kB 2016-10-10 13.21
Barnskyddsrondsprotokoll.pdf 615.2 kB 2016-05-02 11.14
Befrielse av föräldraavgift.pdf 612.6 kB 2018-01-24 10.50
Begäran om allmän handling.pdf 461.9 kB 2017-07-24 23.07
Begäran om allmän handling från andra myndigheter.pdf 466.4 kB 2017-07-24 23.06
Begäran om komplettering gällande plats i förskola.pdf 540.6 kB 2018-01-24 10.50
Begäran om överklagbart beslut gällande utlämnande av allmän handling.pdf 464 kB 2017-07-24 23.07
Beslut gällande placering vid avveckling av förskola.pdf 653.4 kB 2018-04-13 10.01
Beslut om att utse ställföreträdande för rektor samt fullmakt.pdf 742.2 kB 2019-09-03 09.07
Beslut om lämplighet att bedriva undervisning.pdf 540.1 kB 2016-05-02 11.14
Beställning av företagshälsovård.pdf 614.5 kB 2016-05-02 11.14
Bidrag i form av grundbelopp.pdf 657.4 kB 2018-12-20 22.40
Bidragsramar statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder och maxtaxa.pdf 638.8 kB 2019-05-29 13.45
Byte av förskoleplats på grund av särskilda skäl.pdf 613.2 kB 2016-06-30 07.56
Delegering av brandskyddsuppgifter.pdf 740.2 kB 2019-08-30 15.46
Direktupphandlingar.pdf 617.2 kB 2016-05-02 11.14
Dokumentation av krishantering.pdf 537.3 kB 2018-01-02 13.49
Frågor och svar.pdf 463.8 kB 2016-11-18 14.44
Frågor och svar - anmälan till förskola.pdf 464.4 kB 2016-11-18 14.43
Frågor och svar - byte av förskola.pdf 612.2 kB 2018-01-24 10.50
Frågor och svar - erbjudande om placering.pdf 464.1 kB 2016-11-18 14.43
Frågor och svar - ersättning till fristående verksamheter.pdf 463.4 kB 2016-10-10 13.21
Frågor och svar - föräldraavgift.pdf 537.5 kB 2018-01-24 10.51
Frågor och svar - interkommunal placering.pdf 459.7 kB 2016-06-30 07.56
Frågor och svar - placering i fristående verksamhet.pdf 538.3 kB 2018-01-24 10.51
Frågor och svar - uppsägning av plats i förskoleverksamhet.pdf 611.9 kB 2018-01-24 10.52
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf 741.8 kB 2019-08-30 15.47
Förhandlingsprotokoll.pdf 535.8 kB 2017-11-27 11.10
Förnyad konkurrensutsättning.pdf 537.7 kB 2017-11-15 14.32
Förskolerådsprotokoll.pdf 611.3 kB 2016-05-02 11.14
Förvaltningsrådsprotokoll.pdf 611.9 kB 2016-05-02 11.14
Information om byte av förskola på grund av särskilda skäl.pdf 654.6 kB 2018-04-13 10.01
Information till vårdnadshavare.pdf 611.4 kB 2017-01-04 12.54
Insats för barns behov av särskilt stöd.pdf 616.9 kB 2016-05-02 11.14
Insats för egenvård.pdf 612 kB 2016-11-18 14.44
Interkommunal placering av barn från annan kommun.pdf 611 kB 2016-05-02 11.14
Interkommunal placering av barn från Malmö.pdf 611 kB 2016-05-02 11.14
Interkommunal placering utifrån särskilda skäl.pdf 621.4 kB 2016-06-30 07.56
Intresseanmälan för plats på språkavdelning.pdf 608.1 kB 2018-01-24 10.52
Justering av grundbelopp.pdf 639.6 kB 2019-07-10 14.32
Klagomål.pdf 650.2 kB 2019-05-29 13.46
Klagomål som berör enskilt barn eller utpekad förskoleenhet.pdf 645 kB 2019-08-30 15.47
Kvalitetsplan med lägesbedömning.pdf 612.4 kB 2016-05-02 11.14
Kvalitetsrapporter.pdf 610.9 kB 2016-05-02 11.14
Lokalbeställningar.pdf 617.3 kB 2016-05-03 14.14
Områdesrådsprotokoll.pdf 611.8 kB 2016-05-02 11.14
Planering och uppföljning av SAM.pdf 751.3 kB 2018-05-03 09.33
Positiv återkoppling.pdf 460.7 kB 2016-11-18 14.44
Protokoll från arbetsplatsträffar (APT).pdf 613.2 kB 2016-11-18 14.46
Redovisning statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder.pdf 642.4 kB 2019-05-29 13.47
Redovisning statsbidrag för läslyftet.pdf 641.4 kB 2019-05-29 13.48
Redovisning statsbidrag för mindre barngrupper.pdf 642.3 kB 2019-05-29 13.49
Redovisning statsbidrag för omsorg på kvällar nätter och helger.pdf 510.7 kB 2019-05-29 13.49
Rekryteringar.pdf 547.8 kB 2017-04-25 14.03
Remisser.pdf 813.4 kB 2018-05-07 15.01
Riskanalys och kartläggning av exponerade funktioner.pdf 615.9 kB 2016-06-20 07.28
Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder.pdf 597.2 kB 2019-05-29 13.50
Samtycke för elektroniska veckobrev.pdf 617.5 kB 2016-05-02 11.14
Samtycke för fotografering.pdf 614.4 kB 2016-05-02 11.14
Samtycke för media.pdf 613.8 kB 2016-05-02 11.14
Samtycke för sociala medier.pdf 614.2 kB 2016-05-02 11.14
Samtycke för utlämning av fotografier.pdf 615 kB 2016-05-02 11.14
Samtycke till medverkan i studentprojekt.pdf 614.9 kB 2016-05-02 11.14
Skyddsrondsprotokoll.pdf 611.1 kB 2016-05-02 11.14
Spontanansökningar.pdf 736.8 kB 2019-06-20 14.16
Stabens postlistor till media.pdf 462.4 kB 2016-05-02 11.14
Statsbidrag för asylsökande barn.pdf 644.7 kB 2019-05-29 13.51
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder.pdf 651.5 kB 2019-05-29 13.51
Statsbidrag för läslyftet.pdf 516.4 kB 2019-05-29 13.52
Statsbidrag för mindre barngrupper.pdf 641.1 kB 2019-05-29 13.53
Statsbidrag för omsorg på kvällar nätter och helger.pdf 640.2 kB 2019-05-29 13.53
Synpunkter.pdf 459.7 kB 2016-05-02 11.14
Tecknande av hyresavtal.pdf 623.8 kB 2016-05-02 11.14
Tillbud gällande personal.pdf 609.6 kB 2016-05-02 11.14
Tilldelning av avrop.pdf 543.6 kB 2017-11-15 14.32
Tillfälliga anställningar genom Vikariebanken.pdf 542 kB 2017-05-18 09.40
Tillsyn av fristående verksamheter.pdf 551.9 kB 2017-09-25 12.49
Tillsyn av skydd mot olyckor.pdf 540.4 kB 2016-12-13 16.40
Tillsynsärenden från miljöförvaltningen.pdf 763.7 kB 2019-08-30 15.47
Tilläggsbelopp till fristående verksamheter.pdf 662.1 kB 2019-02-05 16.02
Tilläggsbelopp till kommunala enheter.pdf 660.4 kB 2018-05-03 09.34
Uppföljning efter tillsyn av fristående verksamheter.pdf 551.7 kB 2017-09-25 09.43
Upphandlingar.pdf 624.8 kB 2017-09-22 14.20
Upphörande av plats med anledning av flytt från kommun.pdf 611.4 kB 2018-01-24 10.52
Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf 742.2 kB 2019-08-30 15.47
Uppsägning på egen begäran.pdf 497.8 kB 2019-05-29 13.54
Utbetalning statsbidrag för maxtaxa.pdf 636.6 kB 2019-05-29 13.55
Utbetalning statsbidrag för mindre barngrupper.pdf 732.2 kB 2019-05-29 13.56
Utfall av statsbidrag för maxtaxa.pdf 641.6 kB 2019-05-29 13.36
Utredningar.pdf 609.9 kB 2016-12-06 11.31
Utvärdering av arbete med överlämning.pdf 659.3 kB 2018-04-26 16.09
Utökad vistelsetid - administrativa team.pdf 602.6 kB 2017-02-20 14.49
Utökad vistelsetid - placeringsenheten.pdf 747.3 kB 2019-08-30 15.48
Vecko- och månadsbrev.pdf 614.3 kB 2017-01-04 12.54
Ytterligare utbetalning av grundbelopp.pdf 640.2 kB 2019-07-10 14.32
Ärenden från Skolinspektionen och BEO.pdf 757.6 kB 2019-08-30 15.48
Överenskommelse om flexibel arbetstid.pdf 615.2 kB 2016-05-02 11.15
Överenskommelse om plats i förskola.pdf 610 kB 2018-01-24 10.52
Överenskommelse om växling av semesterdagstillägg mot ledig tid.pdf 532.9 kB 2017-10-24 10.25
Överklagande av beslut om utlämnande av allmän handling.pdf 466.2 kB 2017-07-24 23.07
Överklaganden.pdf 542.3 kB 2017-02-23 10.09
Överlämning av barn från förskola till skola.pdf 746.7 kB 2020-02-03 12.53
Överlämning av information om barngrupp från förskola till skola.pdf 662.1 kB 2018-04-26 16.09

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen