Beställning av nytt ärende

För att underlätta dialogen mellan registrator och handläggare finns underlag för beställning av nytt ärende i Platina. De ifyllda uppgifterna säkerställer att registratorn får den information som är nödvändig för att upprätta ärendet.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen