Stöd i arkivfrågor

Till din arkivredogörare vänder du dig om du har frågor om arkivering. Arkivredogöraren har ansvar för och bevakar att avdelningens arkivering sköts korrekt. Arkivsamordnaren bevakar och samordnar förvaltningens arkivfrågor som helhet.

Stabsavdelningarnas arkivredogörare


Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen