Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Stöd och service i förskoleförvaltningen

Den här delen av Komin handlar om vår egen förvaltnings stöd och service.

Mer information om Malmö stads övergripande, kommungemensamma Stöd och service hittar du under Vår kommun > Stöd och service.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen